Open call in Harghita County to select artists for the European Exhibition 2016

News & Events

Open call in Harghita County to select artists for the European Exhibition 2016

2015-10-15

ANUNȚ ADRESAT ARTIȘTILOR PLASTICI

ÎN VEDEREA PARTICIPĂRII LA EXPOZIȚIILE INTERNAȚIONALE ORGANIZATE ÎN CADRUL PROIECTULUI CreArt ÎN CURSUL ANULUI 2016

 

REGULAMENT


 

Consiliul Județean Harghita lansează un anunț către artiștii plastici care doresc

să-și prezinte creațiile cu ocazia expozițiilor internaționale, organizate în cadrul proiectului CreArt în cursul anului 2016, cu tema „Note despre viitor”(„Notes on Tomorrow”). Anunțul se adresează artiștilor plastici sau grupurilor artiștilor plastici, care s-au născut sau au domiciliul  în județul Harghita și realizează creații artistice în diferite domenii. Nu există restricții privind tehnica utilizată - pictură, sculptură, foto, instalație, videoart, design, xilogravură, chiar tehnici mixte sau creații artistice realizate prin tehnici proprii.

Creațiile artistice trebuie să fie conforme  cerințelor stipulate în prezentul regulament.

 

 Documentele necesare înscrierii sunt următoarele:

  • formularul de înregistrare;
  • xerocopia actului de identitate;
  • curriculum vitae;
  • informații legate de  parametri creațiilor artistice:

- fotografiile creațiilor (în format .jpg, .pdf sau .tif,  300 dpi)

- date generale: autorul, titlul și dimensiunile creațiilor (înălțime x lățime x grosime, tehnica utilizată, anul realizării)

- toate informațiile sunt solicitate în format digital (CD, DVD, USB).

 

Termenul limită pentru depunerea creațiilor artistice este 27 noiembrie 2015. Dosarele trebuie depuse la registratura Consiliului Județean Harghita (530140, Miercurea-Ciuc, Piața Libertății, nr. 5, județul Harghita),  luni-joi între orele 8,00–16,30, vineri între orele 8,00–14,00.

                         

Consiliul Județean Harghita numește o comisie de evaluare în vederea alegerii artiștilor plastici, compusă din reprezentanți din domeniul culturii și artelor, precum și membri cu rol administrativ din rândul unității de implementare a proiectului. 

 

 Comisia va evalua creațiile depuse, luând în considerare calitatea artistică a acestora. Va realiza preselecția creațiilor, alegându-le pe cele mai valoroase și le va prezenta în cadrul  expoziției din Galeria de Artă a Consiliului Județean Harghita din Miercurea-Ciuc.

 

Prezentul anunț reprezintă una dintre activitățile proiectului  CreArt (Network of Cities for Artistic Creation), din cadrul Programului European Cultura 2007-2013. Va avea loc și o a doua preselecție, care va fi organizată de către comisia alcătuită din membrii rețelei CreArt. Această comisie internațională va fi compusă din reprezentanții partenerilor proiectului din: Spania, România, Italia, Olanda, Lituania, Portugalia, Austria, Croația, Norvegia, Cehia. Comisia va evalua proiectele depuse, iar curatorul expoziției, Luisa Santos le va selecta pe acelea care pot participa la Expoziția Europeană Itinerantă CreArt (the travelling CreArt European Exhibition).  Artiștii plastici selectați trebuie să-și dea acordul că nu vor prezenta aceste creații în cadrul altor expoziții, înainte cu trei luni și după trei luni de la realizarea expoziției din cadrul Galeriei de Artă a Consiliului Județean Harghita.

Expozițiile internaționale din anul 2016 se vor desfășura la: Kaunas (Lituania), Kristiansand (Norvegia), Aveiro (Portugalia).

Depunerea dosarului de participare presupune acceptarea prezentului regulament. Participanții se vor conforma cerințelor prezentului regulament, în concordanță cu criteriile stipulate de comisia de evaluare.

 

Vă rugăm, folosiți această oportunitate, căci vă oferă posibilitatea de a  prezenta creațiile în orașele europene, de a dobândi noi tehnici și metode de creație artistică, de a stabili noi relații de colaborare.

 

 

Miercurea-Ciuc