Open call selection of local artists in Pardubice

News & Events

Open call selection of local artists in Pardubice

2013-11-04

Staturární město Pardubice spolu s Galerií města Pardubic vyhlašují v rámci mezinárodního projektu CreArt

OTEVŘENOU VÝZVU

pro mladé vizuální umělce/umělkyně z Pardubicka, kteří si přejí vystavovat svůj autorský projekt/výtvarné dílo na již druhé putovní evropské výstavě (European CreArt Exhibition)  v roce 2014.

 

KDY A KDE
Výstava bude prezentovat autorské projekty/výtvarná díla umělců/umělkyň z dvanácti partnerských měst sdružených v Evropském programu kulturní spolupráce CreArt a bude se konat ve třech partnerských městech projektu CreArt v těchto termínech roku 2014: květen - červen v portugalském Aveiru, červenec – srpen  v litevském Kaunasu a září - listopad v rumunském kraji Harghita.

KDO
Vyzýváme mladé individuální umělce/umělkyně i členy/členky uměleckých skupin, používající ve své tvorbě libovolnou výtvarnou techniku (malba, kresba, socha, fotografie, komiks, instalace, videoart, design ad.), kteří žijí nebo tvoří v Pardubicích nebo na Pardubicku, případně se zde narodili nebo mají k pardubickému regionu jiný úzký vztah. Termín „mladý umělec/umělkyně“ není touto výzvou blíže věkově vymezen.

CO ZASLAT
Pro přihlášení prosím zašlete v elektronické podobě Váš stručný profesionální životopis se základními osobními údaji, stručné portfolio s ukázkou Vaší dosavadní tvorby a návrh/vizuální náhled uměleckého projektu/výtvarného díla, které byste si přál/a na putovní evropské výstavě vystavit, a to vše na e-mailovou adresu panochova@gmpardubice.cz nejpozději do 15. prosince 2013.

KRITÉRIA VÝBĚRU
Přihlášené projekty/díla bude na výstavu vybírat kurátorská rada, složená ze zástupců měst a organizací, sdružených v programu CreArt: Ana María Dragos (Arad), María da Luz Nolasco (Aveiro), Olegas Darcanovas (Kaunas), Ivana Panochová (Pardubice), Juan Gonález-Posada (Valladolid), Saulius Pilinkus (Vilnius), města Delft, Janov, Harghita, Kristiansand a Linz dosud nenominovala svého zástupce do kurátorské rady.

 K zastoupení Pardubic a regionu Pardubicka bude na výstavu vybrán/a nejméně jeden umělec/umělkyně. Konkrétní díla vybraná na výstavu, stejně jako konečný počet zastoupených umělců z každého města stanoví kurátorská rada projektu CreArt  na konci  ledna 2014 na základě kvality a zaměření došlých návrhů s cílem představit kurátorsky ucelený výběr umělecky kvalitních projektů/děl. Výběr projektů/děl a komunikace mezi členy kurátorské rady bude probíhat elektronickou cestou. Konečné slovo ve výběru umělců a děl pak bude mít výběrovým řízením zvolený kurátor této druhé evropské výstavy a to na konci února 2014.

PŘÍNOSY A ZÁVAZKY
Díla zapůjčená na výstavu budou transportována a pojištěna na náklady vystavujících institucí. K výstavě bude vydán doprovodný katalog s barevnými ilustracemi na náklady organizátorů výstavy sdružených v projektu CreArt a výstava bude propagována jak na webových stránkách měst a institucí sdružených v projektu CreArt a na sociálních sítích, tak doprovodnými tiskovinami. Vystavujícím umělcům budou ze strany organizátorů výstavy hrazeny cestovní náklady spojené s účastí na slavnostním otevření výstavy v Aveiru, Kaunasu a v kraji Harghita.
Přijetím účasti na výstavě se umělec/umělkyně zavazuje uspořádat jednodenní umělecký workshop pro veřejnost nebo školní mládež související s jeho/její autorskou tvorbou, uspořádaný v průběhu roku 2014 v Galerii města Pardubic, a to bez nároku na honorář.

DETAILY O VÝSTAVNÍCH PROSTORÁCH
Budou dodány v prvním týdnu měsíce listopad 2013 a následně budou k dispozici jak na webových stránkách projektu, tak u zástupkyň pardubické sekce projektu, viz. kontakty níže.

 

KONTAKTY
Bližší informace o evropském projektu CreArt (www.creart-eu.org), plánované výstavě a technických detailech uvedených výstavních prostor Vám poskytnou

Lucie Břízová, vedoucí oddělení kultury a cestovního ruchu Magistrátu města Pardubic
Lucie.Brizova@mmp.cz

Ivana Panochová, manažerka Galerie města Pardubic
panochova@gmpardubice.cz

 

Attached information: